Chapter in monograph
Machonin, Pavel, Lumír Gatnar, Milan Tuček. 2000. „Vývoj sociální struktury české společnosti 1988-1999.“ Pp. 205-219 in Kučerová, Stanislava a kol. Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století: úvahy, svědectví a fakta k 10. výročí československého listopadu, 1989 - 1999 a k 150. výročí narození T. G. Masaryka, 1850 - 2000. Brno: Konvoj. 375 s. ISBN 80-7302-000-9.

The study based on the results of the 1999 representative survey on "Decade of the Czech Tranformation" states that in connection with the accomplished institutional and social changes in the political and economic system a hybrid social structure emerged in which three types of social differnetiation are intertwinning: the inherited egalitarianism, the emerging polar class relationships and meritocratic stratification.

Left

Topics: 
economics
social inequalities
transformation
Share this page