Chapter in monograph
Matějů, Petr, Natalie Simonová, Jana Straková. 2005. „Výzkum studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice.“ Pp. 85-149 in Simonová, Natalie (ed.), Petr Matějů. České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 263 s. ISBN 80-7330-072-9.

The chapter presents the main results of the survey of university students in their first year of study. It focuses primarily on social composition of students, their aspirations and further plans, factors leading to the decision to study certain branch and specialization, students´ opinions about quality of education, costs of study as well as their attitudes to various models of financing higher education.

Share this page