Non-peer-reviewed article
Hamplová, Dana

Výzkum životní dráhy a event-history analýza