Peer-reviewed journal article
Formánková, Lenka

Zábrodská, K: Variace na gender. Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita

Formánková, Lenka. 2009. „Zábrodská, K: Variace na gender. Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (2): 76-78. ISSN 1213-0028.

Review of book "Variace na gender: Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita" focuses on research of gender identity.