Chapter in monograph
Sunega, Petr. 2006. „Základní charakteristiky nájemního bydlení.“ Pp. 49-56 in Poláková, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress. 294 s. ISBN 80-86929-03-5.

In the chapter are described basic characteristics of rental housing and its parts (private rental housing, municipal rental housing and social housing) The chapter comprise the definition of the first-generation rent control and second-generation rent control.

Left

Authors: 
Topics: 
housing
social policy
public policy
Share this page