Other publication
Rakušanová, Petra

Ženy v politickém a veřejném životě

Rakušanová, Petra. 2006. „Ženy v politickém a veřejném životě.“ Podkladová studie pro projekt Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Gender v managementu registrační číslo: 1J046/05-DP1 z tématického projektu TP-5 „Moderní společnost a její proměny“.

Left

Department: 
Topics: 
gender
politics (and political attitudes)