Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena. 2003. „Ženy v průmyslovém a technologickém výzkumu. "Good practices" pro dosahování genderové rovnosti na firemní úrovni.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 4 (3-4): 18-19. ISSN 1213-0028.

Číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které se vám dostává do rukou, není tentokrát monotematicky zacíleno. Shodou okolností se zaměřuje paralelně na dvě oblasti, které jsou předmětem intenzivního výzkumu v české sociologii zabývající se genderovými vztahy. Tím prvním je sféra soukromého života – rodiny, partnerských vztahů a sexuality. Jedná se zejména o článek Kláry Kubíčkové o mateřských, pečujících otcích v České republice, o článek Marcela Tomáška pojednávající o výzkumu singlovství jako nového životního stylu a o článek Radky Radimské, který se zabývá mocenskými vztahy a zájmy v intimních partnerských vztazích. Druhou oblastí je problematika postavení žen ve vědě: k tomuto tématu přispívá například článek Hany Maříkové o ženách ve vědě jako předmětu výzkumu a článek Aleny Křížkové o ženách v průmyslovém a technologickém výzkumu. Číslo doplňují další zajímavé články zaměřené obecněji na tématiku genderu a rovných příležitostí, jejichž autory jsou Karel Pavlica a Lenka Helšusová Václavíková. Číslo tedy nabízí pestrý výběr témat od pestrého vzorku autorů z různých institucí a výzkumných týmů, což jej činí do určité míry výjimečným. Přejeme vám příjemnou a poučnou četbu!

 

Share this page