Download PDF (106.67575 MB)
Chapter in monograph
Bayer, Ivo

Životní styl v časopise Bravo

Bayer, Ivo. 2009. „Životní styl v časopise Bravo.“ Pp. 23-34 in Bayer, Ivo, Jitka Kolářová, Marta Kolářová, Martin Vávra. Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na příkladu časopisu Bravo. Sociologické studie / Sociological Studies 09:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 125 s. ISBN 978-80-7330-172-9.

Essay examines content of magazine Bravo from the point of view of life style intermediation, inequality reproduction and value orientation. Values that the magazine shows on young celebrities’ stories are success, diligence, independence, physical attraction and traditional family values. In the sections pointed on advices in the field of relationship dominate values as private happiness, personal benefit and self-fulfilment. The magazine lays emphasis on visual aspects and attractiveness as a precondition of contended life.

Part of publication: