Article with impact factor
Linek, L. 2011. „The Czech Republic.“ European Journal of Political Research. Political Data Yearbook 2010 50(7–8): 948–954.

Článek je pravidelným příspěvkem do Ročenky vydaváné jako součást časopisu European Journal of Political Research. Popisuje politické změny v ČR v průběhu roku 2010. Článek se zaměřuje na takové otázky, jako změny ve vládě, politické strany a hlavní témata politiky.

Left

Department: 
Topics: 
politics (and political attitudes)
Share this page