Article with impact factor
Linek, L. 2013. „The Czech Republic.“ European Journal of Political Research Political Data Yearbook 2012 52(1): 50–55.

Článek je pravidelným příspěvkem do Ročenky vydaváné jako součást časopisu European Journal of Political Research. Popisuje politické změny v ČR v průběhu roku 2012. Článek se zaměřuje na takové otázky, jako změny ve vládě, politické strany a hlavní témata politiky.

Left

Department: 
Topics: 
politics (and political attitudes)
Share this page