Download PDF (76.598375 MB)
Article with impact factor
Bernard, Josef

Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu