Download PDF (370.63225 MB)
PDF preview

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Article with impact factor
Josef Bernard, Tomáš Kostelecký, Martin Šimon

Existují prostorové kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém systému? Příklad Česka

Josef Bernard, Tomáš Kostelecký, Martin Šimon. 2014. „Existují prostorové kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém systému? Příklad Česka.“ Geografie 119 (3): 240-258. Dostupné z: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2014/10/g14-3_s240-258_bernard_kostelecky_simon.pdf.

Článek se věnuje problematice kontextových vlivů na volební chování. V části českéodborné literatury bylo konstatováno, že vliv prostorového kontextu na volební chování v Česku je nevýrazný a že převážnou část teritoriální diferenciace volebních výsledků lze vysvětlit jako důsledek teritoriálních odlišností sociální skladby, tedy kompozičně. Tato studie zkoumá existenci kontextových efektů v detailním územním členění. Ukazuje, že pomocí metod prostorové statistiky lez na úrovni obcí lze v Česku nalézt různě velké oblasti, v nichž volební výsledky kompozičně vysvětlit nelze a je na místě uvažovat o vlivu prostorového kontextu. Přestože výsledky provedených analýz lze interpretovat jako projev sousedského efektu, jednoznačné potvrzení jeho existence zůstává nadále otevřenou otázkou a tedy příležitostí pro další výzkum.

 

 

Attached pictures

mapa ODS
mapa KDU-ČSL