Chapter in monograph
Kolářová, Marta, Karen Kapusta-Pofahl, Hana Hašková. 2006. „Influence and Marginality in Formalized and Informal Czech Women´s Civic Organizing.“ Pp. 67- 92 in T. McCajor Hall, R. Read (eds). Changes in the Heart of Europe: Recent Etnographies of Czechs, Slovaks, Roma, and Sorbs. Stuttgart: Ibidem-Verlag. 358 s. ISBN 3-89821-606-3.

V článku se autorky zabývají tím, jakými způsoby ovlivňují sponzoři fungování českých ženských občanských skupin a organizací. Autorky analyzují vztah mezi organizovanými aktivitami a neformální podporou těchto skupin a organizací v postsocialistické ČR. Ačkoliv dokumentují zvyšující se tlak na formalizaci ženských občanských skupin, zaznamenávají také přetrvávající důležitost neformálních vztahů a osobních kontaktů pro úspěch ženských NNOs i neformálních feministických skupin.

Share this page