Peer-reviewed journal article
Křížková Alena, Formánková Lenka

Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství)

Křížková Alena, Formánková Lenka. 2014. „Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství).“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15(2): 61-76. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/cs/issue/37-rocnik-15-cislo-2-2014-gender-a-krize/415?culture=en.

Left

Department: 
Topics: 
economics
gender
work
social inequalities