Non-peer-reviewed article
Kolářová, Marta

Je genderově vyrovnaný svět možný? Globální feminismus v Amazonii

Kolářová, Marta. 2009. „Je genderově vyrovnaný svět možný? Globální feminismus v Amazonii.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 50-55.

Left

Topics: 
gender
globalisation
civil society