Public event or educational activity
Cidlinská, Kateřina

Kvalita nestačí: institucionální překážky genderové rovnosti ve vědě