Monograph
Chaloupková, J., P. Šalamounová

Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě.