Article with impact factor
Březinová, Kristina, Dana Hamplová, Jitka Buriánková

Sociálně psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s karcinomem prsu

Březinová, Kristina, Dana Hamplová, Jitka Buriánková. 2015. „Sociálně psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s karcinomem prsu.“ Československá psychologie 59 (2):115-136.

Left

Topics: 
health