Other publication
Cidlinská, Kateřina. 2013. „Udržitelnost a rozvoj mentoringových programů pro ženy v kontextu genderové strukturální změny akademických institucí.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. (zpráva z konference) [cit. 11. 11. 2013]. Available from: http://www.genderonline.cz/cs/issue/34-rocnik-14-cislo-1-2013/367.

Left

Department: 
Topics: 
gender
work
education
Share this page