Publikace
Autoři: Uhde, Zuzana
Článek se věnuje analýze instituce nájemná domácí péče v kontextu globalizace a proměn sociální formy péče. V první části autorka představuje současný vývoj, ve kterém tržní model péče a transnacionální praktiky péče spoluutvářejí proc...
Publikace
Autoři: Uhde, Zuzana
The author of this article focuses on the theoretical framework of the concept of care as a critical category of social inequality in order to outline possibilities for a redefinition of the relationship between work and care. Gender inequalities as well as inequalities that are...
Publikace
Autoři: Kuchařová, Věra, Pavel Bareš, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Lucie Žáčková
Studie se zaměřuje na popis a zhodnocení rozsahu, podmínek a variability poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétním cílem výzkumu, na němž je založena, bylo doplnění statistických informací o charakteristiky činností a dostupnosti jeslí a mateřs...
Projekt
Demografické změny odehrávající se v současnosti v evropských společnostech (včetně České republiky) vedou ke vzniku deficitu dostupné péče o starší osoby. Péče o seniory se stále odehrává zejména v neformálním sektoru a je vykonávána častěji ženami než muži. Osoby poskytující pé...
Trvání projektu: 2012 - 2014
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Mudrák, Jiří, Saxonberg, Steven
Publikace
Autoři: Dudová, Radka
The Covid-19 pandemic had a particularly severe impact on people in a vulnerable position, such as solo mothers living alone with their children. In this article I use an intersectional approach in order to understand how their different positions in life affected their ability t...
Publikace
Autoři: Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Křížková, Alena, Hašková, Hana, Dudová, Radka, Uhde, Zuzana, Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Hašková, Hana
V článku analyzuji současné legislativní změny v rámci rodinné politiky a jejich dopad na využívání zařízení péče o děti v ČR. Důraz je položen na zhodnocení prostorové, časové a finanční dostupnosti a kvality veřejných i soukromých jeslí a mateřských škol, vy...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Mudrák, Jiří

Stránky