Hledat

Publikace
Autoři: Uhde, Zuzana
The author of this article focuses on the theoretical framework of the concept of care as a critical category of social inequality in order to outline possibilities for a redefinition of the relationship between work and care. Gender inequalities as well as inequalities that are...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Mudrák, Jiří, Saxonberg, Steven
Publikace
Autoři: Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Křížková, Alena, Hašková, Hana, Dudová, Radka, Uhde, Zuzana, Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Uhde, Zuzana
Článek je recenzí sborníku editovaného Arlie R. Hochschild a Barbarou Ehrenreich, které v něm představily kolekci článků zabývajících se změnami sociální organizace péče v kontextu globalizace, feminizace migrace a globálních nerovností. 
Publikace
Autoři: Hašková, Hana
V článku analyzuji současné legislativní změny v rámci rodinné politiky a jejich dopad na využívání zařízení péče o děti v ČR. Důraz je položen na zhodnocení prostorové, časové a finanční dostupnosti a kvality veřejných i soukromých jeslí a mateřských škol, vy...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Mudrák, Jiří
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Stať vychází ze současných genderových teorií kombinace pracovního a rodinného života s cílem posunout debatu v rámci české sociologie směřem k přesnější konceptualizaci tohoto tématu a širšímu porozumění výzkumným výsledkům v kontextu vývoje české společnosti. Analýza vychází z...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana
Jaké faktory mají vliv na rozhodování bezdětných třicátníků a třicátnic o tom, zda se stát rodičem? Využívání nových příležitostí a změna ideálního věku pro zahájení rodičovství legitimizuje prodlužování období bezdětnosti, ale odložení založení rodiny vede k...
Aktualita
NKC – gender a věda podporuje zachování povinnosti mateřských školek, popř. dalších zařízení péče o děti, poskytnout místo dětem od věku dvou let.

Stránky