Akce
8. 3. 2018
pic
Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., a Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR srdečně zvou na konferenci reflektující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017 a volby prezidenta republiky v lednu 2018.
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš
Volby do Evropského parlamentu v roce 2004 byly charakteristické mimo jiné pokračováním v trendu postupného poklesu volební účasti a zároveň přinesly ve většině členských států EU výrazné porážky vládních stran a úspěch stran, které vyjadřují skepsi a nedůvěru voličů k EU. Proto...
Publikace
Autoři: Krejčí, Jindřich
Publikace
Autoři: Leontiyeva, Yana
Publikace
Autoři: Kostelecký, T., M. Poláková, R. Mikešová, M. Šimon
Akce
27. 11. 2013
Diskusi moderuje moderátor České televize: Václav Moravec.
Projekt
Cílem projektu byla 1) analýza úrovně volební volatility v postkomunistických státech a jejích důvodů na individuální i kontextuální úrovni, 2) teoretická a metodologická inovace výzkumu volební volatility na individuální úrovni, která bere v potaz nejen přechody mezi stranami, a...
Trvání projektu: 2019 - 2021
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš
Text analyzuje vliv volební účasti na volební zisky jednotlivých stran v České republice. Po představení základních teorií a strategií výzkumu vlivu volební účasti na zisky jednotlivých stran jsou testovány hypotézy o vlivu volební účasti na zisky stran. Analýza ukazuje, že vyšší...
Publikace
Autoři: Lebeda, Tomáš
Publikace
Autoři: Bradová, Eva, Tomáš Lebeda
Kapitola se zabývá nejdůležitějšími proměnnými, které ovlivňují dobu volebního rozhodnutí a náchylnost voličů k působení kampaní. Na základě dat z České volební studie 2006 analyzuje roli nerozhodnutých voličů ve volební kampani. Zabývá se rozdíly mezi dlouhodobě rozhodnutými a n...
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.)
Celkem 18 autorů analyzuje volby do Poslanecké sněmovny z roku 2002 z různých úhlů pohledu. První část publikace se věnuje událostem předcházejícím volbám (primárky ve stranách, volební kampaň, programatika stran). Druhá část analyzuje volební chování na základě výsledků dat z do...
Publikace
Autoři: Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.
Kniha Voliči a volby 2006 je první knihou svého druhu, která detailně analyzuje volební chování, v tomto případě ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Autoři v ní zkoumají, které skupiny občanů a proč se voleb zúčastnily a proč se rozhodly právě pro ty strany, které voli...
Publikace
Autoři: Lebeda, Tomáš
Tato kapitola zkoumá vztah mezi působením volebního systému na reprezentaci stran a kandidátů a volebním chováním voličů na případech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zejména pak na posledních volbách z roku 2006. Popisuje hlavní důsledky volební reformy. Pomocí dat z...
Publikace
Autoři: Lebeda, Tomáš, Jindřich Krejčí
Kapitola poskytuje přehled v Česku realizovaných volebních výzkumů a hodnotí problémy spojené s kvalitou a způsobem užívání výsledků. Zaměřuje se na předvolební výzkumy realizované před volbami 2006. Hodnotí kvalitu práce výzkumných agentur a (ne)korektnost a (ne)přesnost interpr...
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš, Pat Lyons
Text obsahuje analýzu důvodů účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Důvodem neúčasti je především pocit, že lidé nemají na politický proces žádný vliv. Neúčast ve volbách je především dobrovolná a vědomé rozhodnutí nejít volit je dlouhodobé povahy. Volební účast ta...
Publikace
Autoři: Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová
Text shrnuje zjištění o důvodech volební účasti a výběru strany ve volbách do Poslanecké sněmovny 2006. Ukazuje podobnost nevoličů a nerozhodnutých voličů, jejich role ve volbách roste. Zároveň srovnáním jednotlivých modelů ukazuje, že největší vliv na volbu strany měly stranická...
Aktualita
24. 4. 2014 bude spuštěna volební kalkulačka pro Českou republiku, jedinečný celoevropský projekt.

Stránky