Hosté

Lenka Buštíková, Associate Professor of Political Science
Docentka politologie

Lenka Buštíková pochází z Prahy. Je držitelkou doktorského titulu v oboru politologie z Duke University a magisterských titulů z Karlovy univerzity, Středoevropské univerzity a Harvardovy univerzity. Je docentkou na Fakultě politologie a globálních studií na Arizonské státní univerzitě. 

Její výzkum se zaměřuje na stranickou politiku, volební chování, klientelismus a právní stát, s důrazem na východní Evropu. Je držitelkou ceny za nejlepší článek za rok 2015, udělené Evropskou sekcí American Political Science Association (APSA)  za svůj článek „Pomsta radikální pravice“, a také držitelkou ceny za nejlepší příspěvek za rok 2017, kterou udělila Demokratizační sekce American Political Science Association za článek napsaný  společně s Cristinou Corduneanu-Huci „Klientelismus, důvěra a právní stát: Historické trajektorie klientelismu“.

Její kniha Extreme Reactions: Radical Right Mobilization in Eastern Europe (Cambridge University Press) ukazuje, že krajně pravicové strany se mobilizují proti menšinám, které jsou na politickém vzestupu. V současné době působí jako redaktorka časopisu Východoevropská politika (East European Politics).

Lenka Buštíková je v akademickém roce 2019/2020 hostující vědeckou pracovnicí v Sociologickém ústavu AV ČR, odbor politická sociologie. V současné době pracuje na několika projektech: technokratický populismus v komparativní perspektivě, neliberální občanská společnost na Ukrajině a eroze demokracie ve východní Evropě.

Kontakt:
Lenka Bustikova, Docentka politologie
Fakulta politologie a globálních studií, Arizonská státní univerzita
Web: bustikova.faculty.asu.edu

---

David S. Siroky je docentem politologie na Fakultě politických a globálních studií na Arizonské státní univerzitě, kde je členem Centra pro sociální dynamiku a komplexitu a zároveň také členem Centra pro studium náboženství a konfliktu, Centra pro židovská studia, Melikian Centra pro ruská, euroasijská a východoevropská studia a Centra pro budoucnost války. Získal titul Ph.D. v politologii a M.A. v ekonomii na Duke University, M.P.P. ve veřejné politice z University of Chicago, M.A. ve slovanských jazycích z University of London a B.A z Boston University. Byl také Henry Hart Rice postdoktorantem na Yale University.

Jeho výzkum se zaměřuje na nacionalismus, zejména na jeho separatistické a iredentistické kořeny a na násilné konflikty. Tento výzkum je motivován zájmem o pochopení zdrojů sociálního a politického konfliktu a odhalením úspěšných strategií, jak  tyto poznatky aplikovat v rozdělených společnostech a nestabilních regionech. Jeho práce se objevují v některých předních časopisech (např. American Journal of Political Science, International Organization, World Politics, Comparative Political Studies, Political Analysis) a byly podporovány granty mimo jiné od Národní vědecké nadace USA, Ministerstva zahraničí USA, Fulbrightovy nadace, Nadace Maison des Sciences de l'Homme a Open Science Foundation.

V současné době je Fulbrightovým výzkumným pracovníkem (AY 2019-2020) v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v oddělení Sociologie politiky,  kde pracuje na několika projektech. Jeden z těchto projektů je zaměřen na změny české identity od dob sametové revoluce.

Kontakt:
David S. Siroky, Docent politologie
Fakulta politologie a globálních studií, Arizona State University
Web: davidsiroky.faculty.asu.edu