Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VŠ

Životopis

Vzdělání: 

od 2022: probíhající doktorské studium, Moderní hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2022: M.A. Public History und Kulturvermittlung, Universität Regensburg

2019: Bc. Historie – Etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Zaměření: 

vztahy lidských a mimo-lidských aktérů v historické perspektivě

dějiny a antropologie turismu

public history

Pedagogická činnost: 

LS 2023 – Environmentální dějiny středoevropských hor, FF UK