Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VŠ
Telefon: 
+420733602757

Životopis

Vzdělání: 
 • FILOZOFICKÁ FAKULTA UK, PRAHA
  Mgr. v oboru Etnologie (2023)
 • ANGLO- AMERICKÁ UNIVERZITA, PRAHA
  Bc. v oboru Humanities, Society and Culture (2018)
Zaměření: 
 • genderově podmíněné násilí v akademickém prostředí
 • podpora vysokých škol a výzkumných institucí v implementaci požadavků programu Horizont Evropa
 • aktivity podporujících kulturní a institucionální změny v oblasti genderové rovnosti v akademickém prostředí
 • výzkum genderových sociálních rolí se zaměřením na maskulinity
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • SCIENCES PO, PARIS
  Výzkumná asistentka, Le Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales (2024)
 • SCIENCES PO, LILLE
  Erasmus studijní program (2019)