Oddělení:
Pracovní zařazení: 
postdoktorand
Telefon: 
210 310 237
Interní linka: 
237

Životopis

Vzdělání: 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor: Sociologie, doktorské studium. Rok ukončení 2023

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor: Sociologie – aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie, magisterské studium. Rok ukončení 2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor: Politologie a mezinárodní vztahy, bakalářské studium. Rok ukončení 2010

 

Zaměření: 

Ve svém výzkumu se zaměřuji na politickou participaci a politické nerovnosti, postoje k ekonomickým nerovnostem a přerozdělování příjmů (v České republice a Evropě). V oblasti metodologie se primárně zajímám o problematiku chybějících hodnot v sociologických datech.

 

Pedagogická činnost: 

FSV UK, Institut sociologických studií, výuka kurzu Základy logiky a matematiky (ZS 2023/24, ZS 2022/23, ZS 2021/22, ZS 2020/21)

FSV UK, Institut sociologických studií, výuka kurzu Úvod do statistiky (LS 2023/24, LS 2022/23, LS 2021/22, LS 2020/21)

FSV UK, Institut sociologických studií, výuka kurzu Statistics in SPSS (LS 2023/24, LS 2022/23, LS 2021/22, LS 2020/21, LS 2019/20, LS 2017/18, LS 2016/17, LS 2015/16, LS 2014/15, LS 2013/14)

FSV UK, Institut mezinárodních studií, výuka kurzu Quantitative methods in social sciences (LS 2019/20, LS 2018/19, LS 2017/18)

FSV UK, Institut sociologických studií, vedení seminářů ke kurzům:

  • Základy logiky a matematiky (LS 2015/16)
  • Statistika I (ZS 2015/16)
  • Statistika II (LS 2011/12)
  • Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS (ZS 2011/12)
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

3. 9. – 20. 9. 2021, Výzkumný pobyt na Department of Sociology, Umeå University. Pobyt byl finančně podpořen grantem ECSR Visitor Grant.

1. 10. 2019 – 31. 1. 2020, Výzkumný pobyt na institutu Economics of Inequality (INEQ), Wirtschaftsuniversität Wien. Pobyt byl finančně podpořen grantem AKTION (od OeAD-GmbH). Název výzkumného projektu: Attitudes towards income redistribution and their contextual determinants in Europe, 2002-2016.

6. 8. – 17. 8. 2018,  Essex Summer School in Social Science Data Analysis (absolvovaný kurz: Pooled Time Series Cross-Sectional Analysis), University of Essex.

Říjen 2016 – Únor 2017,  Department of Sociology, University of Vienna.

8. 8. – 19. 8. 2016,  Essex Summer School in Social Science Data Analysis (absolvovaný kurz: Hierarchical Models), University of Essex.

5. 1. – 14. 2 .2015,  Chair of Political Science and International Comparative Social Research,  University of Mannheim.

5. 8. – 16. 8. 2013,  Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection (absolvovaný kurz: Data Analysis and Programming with R), University of Essex.

Všechny publikace