Mgr. Ivan Petrúšek

Oddělení:
Pracovní zařazení: 
doktorand
Telefon: 
210 310 237
Interní linka: 
237

Životopis

Vzdělání: 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor: Sociologie – aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie, magisterské studium. Rok ukončení 2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor: Politologie a mezinárodní vztahy, bakalářské studium. Rok ukončení 2010

 

Pedagogická činnost: 

FSV UK Institut sociologických studií, kurz Statistics in SPSS (LS 2015/16, LS 2014/15, LS 2013/14)

FSV UK Institut sociologických studií, semináře ke kurzům Základy logiky a matematiky (LS 2015/16), Statistika I (ZS 2015/16), Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS (ZS 2011/12) a Statistika II (LS 2011/12)

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

Říjen 2016 - Únor 2017,  Department of Sociology, University of Vienna

8. 8. – 19. 8. 2016,  Essex Summer School in Social Science Data Analysis (absolvovaný kurz: Hierarchical Models ), University of Essex

5. 1. – 14. 2 .2015,  Chair of Political Science and International Comparative Social Research,  University of Mannheim

5. 8. – 16. 8. 2013,  Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection (absolvovaný kurz: Data Analysis and Programming with R), University of Essex