Pracovní zařazení: 
vědecká asistentka
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Životopis

Vzdělání: 

Ph.D. – sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (2015)

Mgr. – sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (2008)

Bc. – sdružená uměnovědná studia, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (2005)

Bc. – sociologie a psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (2004)

Zaměření: 

Gender ve výzkumu a vysokém školství, kulturní a institucionální změna v prostředí vysokoškolských a výzkumných institucí, studia vysokého školství, sociologie vědy, sociální nerovnosti.

Pedagogická činnost: 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie:

Úvod do LGBT a queer studií – prezenční forma (jaro 2015, podzim 2016), kombinovaná forma (jaro 2015, jaro 2016)

Sociologické teorie genderu – prezenční forma (jaro 2014, jaro 2016), kombinovaná forma (jaro 2014, jaro 2016)

Genderová struktura společnosti I. – prezenční forma (podzim 2014, podzim 2016), kombinovaná forma (podzim 2014)

Metody prosazování genderové rovnosti – prezenční forma (jaro 2015), kombinovaná forma (jaro 2015)

Sex, gender a společnost – prezenční forma (podzim 2014)

Genderová struktura společnosti II. – kombinovaná forma (podzim 2014)

 

Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, program International Studies Abroad:

Gender Issues within the European Context (podzim 2015, jaro 2016)

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

Centre for the Study of Sexuality & Culture, University of Manchester, Manchester – 2011/05

Cemus Research School and Centre for Gender Research, Uppsala University, Uppsala – 2010/12

Democracy and Diversity Summer Institute, Transregional Center for Democratic Studies, New School for Social Research, New York (místo konání Krakov) – 2008/07

Všechny publikace