Pracovní zařazení: 
ředitel, vedoucí vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 221
Interní linka: 
220, 221

Životopis

Vzdělání: 
 • 1996, Mgr., sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2008, Ph.D., sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,
  téma doktorské práce: Kvalita výběrových šetření v České republice
Zaměření: 
 • management sociálních dat, infrastruktura sociálního výzkumu
 • metody sociálního výzkumu, kvalita dat
 • volební preference, politické postoje
Pedagogická činnost: 
 • Analytické metody v sociologii, magisterský kurz, Fakulta sociálních věd UK, od 2004 dosud.
 • Management sociálních dat, magisterský kurz sociologie, Fakulta sociálních věd UK, od 2004 dosud.
 • Metody výzkumu II., semináře k bakalářskému kurzu, Fakulta sociálních věd UK, 2003-2004.
 • Archivy sociálních dat, magisterský kurz, Fakulta sociálních věd UK, 1999-2002.
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 1999, Zentralarchiv für empirische Sozialforschung (ZA) an der Universität zu Köln, Německo
Medailonek: 

Profesní dráha

 • 1999 - dosud. Sociologický ústav AV ČR: vedoucí oddělení Český sociálněvědní datový archiv (dříve Sociologický datový archiv); 1999-2003 odborný pracovník, od 2003 vědecký pracovník; od 2007 zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost.
 • 1999 - dosud. Výuka metodologie na FSV UK, částečný úvazek.
 • 1998 - 1999. Sociologický ústav AV ČR: odborný pracovník v týmu Sociální stratifikace.
 • 1996 - 1998. IDEU, redakce Parlamentního zpravodaje.
 • 1995 - 1996. Sociologický ústav AV ČR: odborný pracovník v týmu Sociální stratifikace.
 • 1993 - 1995. RUI, s.r.o., Integrate, a.s.

Další profesní charakteristiky

 • v roce 1998 založil Sociologický datový archiv (dnes Český sociálněvědní datový archiv, viz http://archiv.soc.cas.cz), který slouží jako národní výzkumná datová infrastruktura a je součástí velké evropské infrastruktury CESSDA (viz http://www.cessda.net)
 • založil a v letech 2007 - 2013 vedl recenzovaný metodologický časopis Data a výzkum - SDA Info (viz http://dav.soc.cas.cz)
 • je koordinátorem české účasti v Mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP (viz http://www.issp.org)

Členství v odborných a vědeckých společnostech, radách, pracovních skupinách atp.

 • 2013 - dosud. CESSDA Service Providers Forum. Rada členských a přidružených servisních organizací konsorcia CESSDA. Zástupce ČSDA.
 • 2013 - dosud. CESSDA General Assembly. Správní orgán CESSDA a CESSDA AS, Zástupce České republiky.
 • 2012 – dosud. Social and Cultural Innovation Strategy Working Group of the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Člen pracovní skupiny.
 • 2012 – dosud. Akademický sněm AV ČR. Člen AS.
 • 2012 – dosud. Rada uživatelů e-infrastruktury CESNET. Člen.
 • 2011 – dosud. Rada pro velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace. MŠMT. Člen Rady. http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/rada-pro-velke-infrastruktury?highligh...
 • 2007 - dosud. Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Člen.
 • 2013 – 2014. Methodology Group of the International Social Survey Programme (ISSP). Člen pracovní skupiny.
 • 2012 – 2015. Drafting Group for ISSP 2015 Module on Work Orientations IV. Člen pracovní skupiny International Social Survey Programme.
 • 2013 - dosud. Člen ediční rady časopisu Data a výzkum - SDA Info.
 • 2008 - dosud. Člen redakční rady časopisu Naše společnost. Vydavatel: Sociologický ústav AV ČR.
 • 2010-2012. Steering Committe CESSDA-ERIC. Člen pracovní skupiny.
 • 2009-2011. Thematic Working Group for Social Sciences and Humanities, European Strategy Forum for Research Infrastructures. Člen pracovní skupiny.
 • 2009 - 2011. Tématická skupina pro sociální a humanitní vědy. Pracovní skupina pro přípravu České cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur. Vedoucí pracovní skupiny. MŠMT.
 • 2007 - 2013. Šéfredaktor odborného recenzovaného časopisu Data a výzkum - SDA Info.
 • Od 2001. Člen International Association for Social Science Information Systems and Technology (IASSIST).
 • 2006. Vědecký tajemník SOÚ AV ČR.
 • 2007-2009. Drafting Group for the ISSP 2009 Social Inequalities IV. Člen pracovní skupiny.
 • 2004-2006. Drafting Group ISSP 2006 Role of the Government IV. Člen pracovní skupiny.
 • 2005-2006 člen Roadmap Working Group for Social Sciences and Humanities at the European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI).
 • 2003-2006 člen Vědecké rady SOÚ AV ČR.
 • 1999-2006. Šéfredaktor časopisu SDA Info.

Všechny publikace

nerecenzované články

Projekty

Připojené odkazy