Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 222
Interní linka: 
222

Životopis

Vzdělání: 
 • Vysoká škola ekonomická, obor finance a úvěr (ing.1963)
 • Ústav sociálně-politických věd UK, interní aspirantura, obhajoba1969
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, habilitace1996
Zaměření: 
 • Ekonomická sociologie
Pedagogická činnost: 
 • 1992/93 Přednáškový kurs \"Ekonomická sociologie\". Fakulta sociálních věd University Karlovy v Praze, Katedra sociologie. 2 semestry po 2 hod. týdně.
 • 1991/95 Luxembourg Income Study Summer Workshops.
 • 1996 Přednáškový kurs \"Ekonomická sociologie\". Filozofická fakulta MU Brno, zimní semestr.
 • 2001 Přednáškový kurs \"Sociologie společenské změny\". Fakulta sociálních studií MU Brno, letní semestr.
 • 2002 Přednáškový kurs \"Sociology of transition\". CERGE a FHS UK, zimní semestr.
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 1966/67- studijní pobyt University Paris I (Sorbonne) 6 měsíců
 • 1988 - studijní pobyt INED 1 měsíc
 • 1989 - studijní pobyt INED 3 týdny
 • 1990 - tři studijní pobyty CEPS/INSTEAD Luxembourg
 • 1991 - studijní pobyt European University Institute, Florencie-1 měsíc
 • 1991 - studijní pobyt The Institute for Fiscal Studies, London- 1 měsíc
 • 1993 - studijní pobyt Russell Sage Foundation, New York-2týdny
 • 1994 - studijní pobyt Institute for Human Studies, Vienna-6 měsíců
 • 1996 - studijní pobyt Institute for Advanced Studies, Vienna-1 měsíc
Medailonek: 
 • od r.1991 člen redakční rady Sociologického časopisu
 • 1991-1995 člen Executive Board Luxembourg Income Study
 • 1993-1995 člen Comité scientifique IRECSO (CNRS), Paris
 • 1991-1993 šéfredaktor Sociologického časopisu
 • 1993-1997 předseda Nadace START
 • od r.1991 člen RC22 ISA \"Social Stratification\"
 • of r.1992 člen RC19 ISA \"Poverty, Social Welfare and Social Policy\"
 • 1997-2001 člen vědecké rady CERGE/EI
 • 1995-2000 Člen atestační komise CERGE/EI, od roku 1995.
 • 1997-2001 člen rady pro rezortní výzkum MŠMT
 • od r. 2000 člen grantové komise MPSV
 • 2000-2002 člen vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 2000-2004 člen vědecké rady Fakulty sociálních studií MU
 • od r.2001 člen redakční rady časopisu Finance a úvěr
 • 2000-2002 evaluátor 5. rámcového programu EU
 • 2002-2009 šéfredaktor Czech Sociological Review
 • 2006 předseda Vědecké rady Sociologického ústavu AV ČR

Všechny publikace

impaktované články

odborné knihy / monografie

popularizační články

kapitoly v knize / monografii

Projekty