Pracovní zařazení: 
postdoktorand
Telefon: 
210 310 223
Interní linka: 
223

Životopis

Vzdělání: 

2013 – 2017 Doktorské studium, Regionální a politická geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova        

Dizertační práce: Geografie náboženství z feministické perspektivy

2015 Rigorózní řízení, Regionální a politická geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

2011 – 2013 Magisterské studium, Regionální a politická geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Diplomová práce: Vliv náboženství na postavení žen ve vybraných státech

2007 – 2011 Bakalářské studium, Mezinárodní teritoriální studia, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Bakalářská práce: Aféra Oradour sur Glane

Zaměření: 

Postdoktorský projekt na téma "Kostel jako místo setkávání: role církevních institucí v zajišťování společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit obyvatel Prahy"

Náboženská krajina, postsekularismus, role náboženství ve veřejném prostoru, „oficiálně sakrální“ prostor, náboženské prožívání, žité náboženství a každodenní život

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2016 – 2017 University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA (září – únor)

2016 Dartmouth College, Hanover, NH, USA (duben)

2010 – 2011 Erasmus, Sciences Politiques, Université de Strasbourg, Štrasburk, Francie (září – leden)