Pracovní zařazení: 
postdoktorandka
Telefon: 
210 310 223
Interní linka: 
223

Životopis

Vzdělání: 

Fakulta humanitních studií UK, obor: Obecná antropologie (Ph.D.)

Fakulta humanitních studií UK, obor: Obecná antropologie (Mgr.)

Fakulta humanitních studií UK, obor: Studium humanitní vzdělanosti (Bc.)

Zaměření: 

- antropologie náboženství

- náboženská zkušenost

- současná religiozita, new age/alternativní spiritualita

- duševní nemoc a duševní zdraví

Pedagogická činnost: 

Antropologie náboženství, FHS UK (2017-2021)
Proseminář k akademickým dovednostem, FHS UK (2018-2020)
Vybraná témata současné antropologie, FHS UK (2017-2018, hostování)

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

- Harvard University, Fulbrightovo stipendium (2016-2017)

- University of Greenwich, program Erasmus (2007-2008)

Medailonek: 

Kateřina Horská vystudovala antropologii na FHS UK v Praze. Její specializací je antropologie náboženství; prováděla etnografický terénní výzkum v prostředí katolické řeholní komunity a také v oblasti new age spirituality. Je jí blízká i problematika fungování lidské mysli a duševního zdraví, v této oblasti ji obzvláště zajímají mezioborové projekty.