Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Oddělení:
Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecký pracovník
Telefon: 
+420 210 310 204
Interní linka: 
204

Životopis

Vzdělání: 
 • 2009, PhD. sociologie, Fakulta sociálních věd UK v Praze
 • 2004, PhDr. sociologie, Fakulta sociálních věd UK v Praze
 • 2004, Mgr., sociologie, specializace Politická a ekonomická sociologie, Fakulta sociální věd UK v Praze
 • 2001, Bc., sociologie a sociální politika, Fakulta sociální věd UK v Praze
Zaměření: 
 • volební chování, politické postoje, politické strany, parlamentarismus
Pedagogická činnost: 

Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd, UK v Praze

 • 2004–2012 kurs Politická sociologie
 • 2004–2010 kurs Vybrané kapitoly z politické sociologie (společně s PhDr. Ivo Bayerem)
 • 2004–2007 kursy Výzkumné kolokvium I. a II. (společně s prof. PhDr. Jiřím Kabelem)

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, MU v Brně

 • 2009–2012, 2014 kursy Politická chování a Politické postoje a veřejné mínění (společně s Mgr.  Kateřinou Vráblíkovou)

Program humanitní studia, Metropolitní univerzita v Praze

 • 2011–2012 Metody výzkumu v sociálních vědách
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • září 2012 - srpen 2013, Centre for Study of Democracy, University of California, Irvine
 • únor-červen 2007, Fakulta sociálních studií, Univerzita Kodaň, Dánsko
 • srpen 2005, Essex Summer School in Social Science Data Analysis (Models for Multi-Level Voting Behaviour)
 • červenec 2002, Essex Summer School in Social Science Data Analysis (Game Theory, Language of Politics)

Všechny publikace

odborné knihy / monografie

impaktované články

nerecenzované články

recenzované články

kapitoly v knize / monografii

recenze publikací

jiné publikace

popularizační články

kapitoly v konferenčním sborníku