Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D.

Oddělení:
Pracovní zařazení: 
postdoktorandka

Životopis

Vzdělání: 

2018 - Ph.D., sociální a kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

2010 - Mgr., obecná antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

 

Zaměření: 

mediální studia a analýza sociálních sítí, digitální etnografie a digitální antropologie, gender, migrace a uprchlictví, aplikovaná sociální věda

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2008 - 2009   studijní a výzkumný pobyt na Universidad Autonoma Mexicana, Instituto de Investigaciones Antropológicas

2006 – 2007    studijní pobyt v rámci programu Erasmus, Université Paris 7  - Denis Diderot, Paříž, Francie

Medailonek: 

Absolventka magisterského i doktorského oboru sociální a kulturní antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Studium ukončila v roce 2018 dizertační prací "Imagining the West - Marginality and Possible Lives at the Outskrits of a Mexican City". V letech 2008 - 2015 realizovala průběžný dlouhodobý etnografický terénní výzkum v mexickém státě Chiapas. V letech 2015 - 2018 realizovala etnografický výzkum v uprchlických táborech na tzv. balkánské trase. V současné době se zaměřuje na výzkum digitálních komunikačních platforem a toho, jak ovlivńují subjektivitu uživatelů, reprodukci genderových a sociálních nerovností v online prostředí, digitální antropologii a digitální etnografii. Od roku 2019 působí jako postdoktorandka v oddělení Gender a sociologie. Kromě akademické praxe také působí jako konzultantka v neziskovém sektoru a publikuje v médiích. Je členkou studia aplikovaného antropologického výzkumu Anthropictures.