Pracovní zařazení: 
vědecký asistent
Telefon: 
210 310 225
Interní linka: 
225

Životopis

Vzdělání: 
  • 2001, Ing., Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, obor Finance
Zaměření: 
  • bydlení, bytová problematika v sociálním kontextu, adresný příspěvek na bydlení, simulační modelování.
Pedagogická činnost: 
  • University of Economics Prague, seminar for course Social politics (SP_211)
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • třítýdenní studijní pobyt na pozvání Institut für Stadt- und Regionalforschung rakouské Akademie věd. Konzultant projektu \"Plattenbausanierung in Wien und Bratislava\". Vídeň, duben 2003.
Medailonek: 
  • 2021. IT komise Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha, předseda komise.

  • 2019 -  Hodnotitel (vzdálený recenzent) vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI schválené usnesením vlády ČR dne 7. února 2017 č. 107 (dále "M17+"), člen Odborného orgánu hodnotitelů.

  • 2016 – 2017. Oborové verifikační a hodnotící panely, panel 3 SHVc - Společenské vědy, člen panelu.

  • 2013 - dodnes. Editorial Board pro Critical Housing Analysis, review editor.

  • 2005 - dodnes. Komise pro informační technologie AV ČR, Praha, člen komise.

 

  • 2013 – 2020, IT komise Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha, člen komise.

Všechny publikace

odborné knihy / monografie

recenzované články

impaktované články

kapitoly v knize / monografii