Oddělení:
Pracovní zařazení: 
Vědecká Pracovnice
Telefon: 
210 310 204
Interní linka: 
204

Životopis

Vzdělání: 

2005 – 2014 doktorské studium politologie na Jean Monnet Centre for European Studies, Bremen Univerity, Bremen, Německo
Stipendium Volkswagen Stiftung 2005-2008, studium ukončeno obhajobou disertační práce „Democratic Discrepancies: The Role of Civil Society in Legitimizing European Political Union" (Demokratické diskrepance: Role občanské společnosti v legitimizaci evropské politické unie). Práce byla hodnocena Magna cum Laude

2002 – 2007 doktorské studium politické sociologie - společný doktorský program FSV UK a Sociologického ústavu AV ČR, Praha ČR

2001 – 2002 studium politické sociologie - Středoevropská universita – School for Social Research,

Varšava, Polsko

1999 – 2001 studium mezinárodních vztahů (mezinárodní teritoriální studia), Fakulta sociálních věd University Karlovy, Praha, ČR

Zaměření: 

Dlouhodobě a komparativně se zabývá studiem demokratických procesů a demokratických institucí na národní a nadnárodní úrovni.
Mezi hlavní okruhy jejího zájmu patří otázky legitimity, rovnováhy mezi svobodou a bezpečností, lidských práv a práv menšin a vlády práva (rule of law) v nových členských zemých Evropské unie.  

Pedagogická činnost: 

2015/2016

Úvod do mezinárodních vztahů, Johannes Gutenberg University Mainz.

Studentská cvičení:

Východní Evropa, Johannes Gutenberg University Mainz.

2015

Úvod do mezinárodních vztahů, Johannes Gutenberg University Mainz.

Metodologie v sociálních vědách, Johannes Gutenberg University Mainz, Německo. (společně s Dr. L.Siroky)

2014

Rozšiřování EU a přeshraniční politika, Johannes Gutenberg University Mainz, Německo.

Metodologie v sociálních vědách, Johannes Gutenberg University Mainz, Německo.

2013/2014

Komparativní Europeaizace, Johannes Gutenberg University Mainz, Německo.

Studentská cvičení:

Současné otázky evropské integrace, Johannes Gutenberg University Mainz.

Východní Evropa, Johannes Gutenberg University Mainz.

2013/2013

Politická sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha.

Studentská cvičení:

Současné otázky evropské integrace, Johannes Gutenberg University Mainz.

Východní Evropa, Johannes Gutenberg University Mainz.

2012/2013

Východní rozšiřování EU, Johannes Gutenberg University Mainz.

Úvod do mezinárodních vztahů, Johannes Gutenberg University Mainz.

Studentská svičení:

Mír a konflikt - výzkum, Johannes Gutenberg University Mainz.

Východní Evropa, Johannes Gutenberg University Mainz.

2012/2012

Úvod do mezinárodních vztahů, Johannes Gutenberg University Mainz.

2011/2012

Úvod do mezinárodních vztahů, Johannes Gutenberg University Mainz.

2007/2008

Nové teorie a metody v komparativní politice, Univerzita v Brémách (společně s T.Evas, A. Maatsch a K. Packham).

2003/2004

Pojetí sebevraždy v sociologii, teoretický kurz a seminář, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha.

2002/2003

Zimní semestr – Politická sociologie I., teoretický kurz a seminář společně s Doc. PhDr. Lubomírem Broklem, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha.

Letní semestr – Politická sociologie II., teoretický kurz a seminář společně s Doc. PhDr. Lubomírem Broklem, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha.

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2016 -  Queens University Belfast, School of Law  - Visiting Researcher, individuální výzkumný projekt “The Efficacy of the European Human Rights Regime”

2011 - 2016 Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz, Německo

2015 Arizona State Univeristy jako host Melikian Center: Russia, Eurasian and Eastern European Studies, realizace projektu "Human Rights in Europe".

2012  Soochow University, Department of Sociology, Taipei, Taiwan.

2012 Institute for the Research of Societies and Science, v Sofii, v rámci společného projektu „Trust and European Integration – a Comparison between Bulgaria and the Czech Republic“.

2008 - 2011 Institut für Politikwissenschaft und Sozialforschung, Universität Würzburg

2005 – 2008 Jean Monnet Centre for European Studies, Bremen Univerity, Bremen, Německo (Stipendium Volkswagen Stiftung).

2005 Účast na letní škole pro doktorandy organizované ECPR a DAAD „Governance and Democracy in Central and Eastern Europe”, Lüneburg, Německo.

2004 Stáž v Institutu politických věd Akademie věd Polské republiky (INP PAN) v rámci meziakademických výměn AV ČR a PAN.

2004 Účast na mezinárodní letní škole Essex Summer Scool in Social Science Data Analysis and Collection University of Essex, absolvování kursu Modelování víceúrovňové analýzy volebního chování, ukončeno certifikátem o účasti,
Colchester, Velká Británie.

2004 Stáž v Centru pro sociální výzkum v Berlíně (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung – WZB) na základě
projektu “Participation, democratization and citizenship” jsem se zaměřila především na vyhledávání a studium literatury
a koncepční práci na projektu disertační práce, Berlín, Německo.

2003 Stáž v Sociologickém ústavu SAV v rámci meziakademických výměn AV ČR a SAV; Bratislava, Slovensko.

2001 Roční stipendium Open Society Fundu v Praze na studium na Centrum pro Sociální Studia, CEU ve Varšavě

2001 Democracy & Diversity Institute 2001, na základě stipendia Transregionálního centra pro studia demokracie, New
School University.

2000 Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik: 5th Intensive

Program: Democratization in Europe: European Union and Enlargement, Linec, Rakousko

Medailonek: 
  • European Consortium for Political Research (ECPR), Standing Group Central and Eastern Europe, od 2003 – dosud

  • Redakční rada Sociologického webzinu Socioweb, od 2002 – dosud

  • European Political Science Network EPSNet, od 2002 - dosud

  • Česká společnost pro politické vědy, 1998 - do současnosti

  • Masarykova česká sociologická společnost, od 2002 - dosud

     

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

odborné knihy / monografie

jiné publikace

working papery