Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VaV
Telefon: 
210 310 215
Interní linka: 
215

Životopis

Vzdělání: 
  • 2001, Mgr., demografie, Přírodovědecká fakulta UK
  • 1999, Bc., demografie a sociální geografie, Přírodovědecká fakulta UK
Zaměření: 
  • demografie,  rodina
Pedagogická činnost: 
  • podzim 2002, 2003, 2004 cvičení Populační politika, PřF UK
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • září-prosinec 1998, University of Amsterdam (studijní pobyt)