Mgr. Romana Marková Volejníčková

Oddělení:
Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VŠ
Telefon: 
210 310 352
Interní linka: 
352

Životopis

Vzdělání: 

2011, Bc., sociologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita.

2013, Mgr., genderová studia, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.

od 2013, Ph.D., sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.

Zaměření: 

Romana Volejníčková je studentkou doktorského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Její disertační práce se zaměřuje na sociální konstrukci mateřství. Jejím výzkumným zájmem je sociologie rodiny, mateřství, rodinná politika z historického hlediska a studie sociálních a veřejných politik.

Pedagogická činnost: 

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie

Vyučované kurzy:

Genderová rovnost v praxi (letní semestr 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017)

Sociologické aspekty života (zimní semestr 2014/2015)

Sociologie pro zdravotníky (zimní a letní semestr 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017)

Feministické teorie (letní semestr 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017)