Český sociálněvědní datový archiv

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) shromažďuje data z českých sociálněvědních šetření, výzkumů veřejného mínění a mezinárodních šetření s českou účastí. Hlavním cílem naší práce je zpřístupnění dat pro účely akademického výzkumu a výuky. Mezi další cíle patří podpora sekundární analýzy dat a podpora speciálních výzkumných projektů. ČSDA je členem sítě evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) a sdružení středoevropských archivů REGIO a podílí se na programech mezinárodní výměny dat.

Členové týmu ČSDA se podílejí na řešení řady výzkumů, včetně českých šetření mezinárodních programů ISSP a ESS. Oddělení rozvíjí vlastní výzkumnou činnost zejména v oblasti metodologie a výzkumu kvality dat. Hlavní přístup k datovým službám je prostřednictvím online katalogu Nesstar a webových stránek. Oddělení provozuje též archiv MEDARD, který poskytuje datové služby v oblasti kvalitativního sociologického výzkumu a internetovou technickou a softwarovou poradnu pro kvalitativní výzkum a otázky digitalizace.
 
Kontakt: tel.: +420 210 310 231
fax +420 222 221 658
e-mail: archiv@soc.cas.cz

Vybrané publikace

2009
Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.)
Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené odkazy

Připojené obrázky

Obrázky: 
Český sociálněvědní datový archiv
Český sociálněvědní datový archiv