Ekonomická sociologie

Výzkumné oddělení vzniklo na počátku devadesátých let z iniciativy Jiřího Večerníka, prostřednictvím metod a přístupů ekonomické sociologie přitom analyzovalo probíhající ekonomickou a společenskou transformaci. Rozšiřování výzkumných témat a badatelských přístupů vedlo k postupné krystalizaci dvou hlavních směrů uvnitř oddělení, orientovaných jednak na ekonomická, jednak na náboženská studia; oba směry se přitom rozvíjejí v úzké vzájemné spolupráci.

V ekonomické oblasti jsou zkoumány sociální a ekonomické nerovnosti, příjmová diferenciace, objektivní a subjektivní faktory blahobytu, chudoba, otázky spokojenosti v zaměstnání a v životě. Vše v široké oblasti od teoretických otázek až po empirický výzkum. Aktuální projekty jsou zaměřeny na měření chudoby a na nové dimenze sociální stratifikace ve středoevropském porovnání.

V oblasti náboženských studií je kladen důraz na vzrůstající pluralitu náboženských forem při vědomí kulturního a institucionálního ukotvení religiozity a dalších zdrojů identity a hodnot. Je zkoumán vliv těchto faktorů na sociální instituce a jejich dynamiku, v širším smyslu rovněž historické ukotvení kultury a její různé projevy. Aktuální výzkumné projekty jsou zaměřeny na proměny české a slovenské religiozity v evropském kontextu, náboženské organizace a postsekulární trendy ve společnosti.

Členové oddělení dlouhodobě usilují o překročení partikulárních témat a hlubší porozumění společenským institucím a procesům. Pod vedením Jiřího Večerníka tak mimo jiné vznikly dvě zprávy o vývoji české společnosti (Zpráva o vývoji české společnosti 1989–1998, 1998, anglicky 1999; Czech Society in the 2000s, 2009), Zdeněk R. Nešpor vedl tým zaměřený na dějiny české sociologie od jejích počátků v 19. století až do současnosti (Slovník českých sociologů, 2013; Dějiny české sociologie, 2014). Snaha o zpřístupnění existujícího sociologického poznání vedla v roce 2018 ke vzniku internetové Sociologické encyklopedie https://encyklopedie.soc.cas.cz/, kterou v roce 2020 doplnila Religionistická encyklopedie https://rg-encyklopedie.soc.cas.cz/ ; na rozšiřování obou projektů dále pracujeme.

Kontakt: +420 210 310 222

Témata: 
dějiny sociologie
ekonomie
historická sociologie
korupce
mzdy a příjmy
náboženství a religiozita
spotřeba
životní úroveň

Připojené obrázky

Obrázky: 
Oddělení Ekonomické sociologie
Oddělení Ekonomické sociologie