KONTAKT: 

knihovna@soc.cas.cz 
Tel.: 210 310 569 (v otevíracích hodinách).

Otevírací doba

Po-Čt 9-18
Pá 9-14

 

Pro případné dotazy použijte email knihovny nebo telefon 210 310 569 v otevíracích hodinách.

 

 

ON-LINE SLUŽBY

Zde je odkaz na KATALOG KNIHOVNY.

Přihlášení pro čtenáře na  PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY.

Ke stažení je SEZNAM VŠECH ČASOPISŮ.

ON-LINE ELEKTRONICKÉ ČASOPISY

Přímý přístup k elektronickým verzím odebíraných časopisů. Plné texty lze stáhnout pouze z počítačů umístěných v Sociologickém ústavu.

American Sociological Review, Contemporary Sociology, Current Sociology, Demography, European Journal of Womens Studies,European Sociological Review, Feminist Economics, Gender and Society, International Journal of Housing Policy, Journal of Legislative Studies, Public Opinion Quaterly, Soziologische Revue, Social Compass, Social Politics, Sociological Methods and Research, Sociology.

FOND KNIHOVNY

Knihovna Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je veřejně přístupná specializovaná knihovna.

Nabízí českou i zahraniční literaturu nejen z oblasti sociálních věd, ale i filozofie, genderových studií, psychologie, ekonomie apod. (včetně odborných encyklopedií a slovníků). Knihovní fond obsahuje přibližně 25000 svazků určených pro prezenční i absenční studium. Knihy jsou k dispozici ve volném výběru ve studovně a část fondu je uložena v depozitáři v Jenštejně (knihy dovážíme do studovny nejméně jednou týdně).

ON-LINE DATABÁZE ČASOPISŮ

Portál elektronických časopisů SOU - umožňuje vyhledat, ve které databázi se časopis vyskytuje a tlačítkem SFX (při vyhledání časopisu úplně vpravo) se dostat rovnou do časopisu v databázi, popř. zjistit prostřednictvím souborných katalogů jeho dostupnost v českých knihovnách.

Knihovna umožňuje přímý přístup do on-line databází zahraničních odborných časopisů:

– plnotextové databáze:

EBSCO - možný vzdálený přístup (pro registrované čtenáře heslo k doptání v knihovně),

PROQUEST, JSTOR a EMERALD - databáze přístupné pouze z počítačů v Sociologickém ústavu včetně studovny, účet a heslo vytvořené v knihovně fungují i mimo ústav.

OXFORD_Reference_Online - (ORO) zpřístupňuje asi 200 slovníků z produkce Oxford University Press, tematických i jazykových,

– bibliografické a citační databáze :

a) WEB OF SCIENCE a SCOPUS - přístupné pouze z počítačů v Sociologickém ústavu včetně studovny, ULRICHSWEB - bibliografické informace o 300 tisících periodik, ročenek a dalších publikací z celého světa včetně kompletních edičních údajů s čtvrtletní aktualizací,

b) volně přístupné: CEJSH – stáhnout více informací.

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Knihovna zajišťuje tuto službu pro zaregistrované knihovny po vyplnění a zaslání objednávky:
– FORMULÁŘ PRO MVS
– REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO MVS ke stažení – pro dosud neevidované knihovny.

Některé knihy nabízíme knihovnám nevratně darem – částečný seznam nabídky je na konci této stránky mezi soubory ke stažení.

VÝZNAMNÍ DÁRCI:

r. 2003 prof. Zygmunt Bauman (3500 knih)
r. 2007 prof. Jaroslav Krejčí
r. 2007 doc. Pavel Machonin
r. 2008 prof. Joseph L. Porket (knihy z pozůstalosti)
r. 2012 prof. Jiří Musil (knihy z pozůstalosti)

Fond obsahuje také výzkumné práce vědeckých pracovníků Sociologického ústavu, Sociological Studies, a asi 100 titulů odborných periodik včetně kompletních ročníků Sociologického časopisu (od r. 1965).

BLIŽŠÍ INFORMACE O KNIHOVNĚ

Knihovna Sociologického ústavu obnovila svůj provoz po několikaměsíční rekonstrukci v dubnu 2004.

Studovna je vybavena šesti počítači s přístupem na internet, dalších šest pracovních míst je určeno k práci s vlastním notebookem. Při studijních přestávkách je možné k odpočinku využít posezení ve foyer. Čtenáři mohou využívat samoobslužnou kopírku a tiskárnu.

Knihovna používá knihovnický systém ALEPH, ve kterém si mohou čtenáři objednávat a prodlužovat výpůjčky on-line.

Přispívá do souborných katalogů České republiky CASLIN a JIB.

Děkujeme všem dárcům, kteří svými dary obohacují fond knihovny.

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Provoz knihovny se řídí tímto knihovním řádem.

Své dotazy, připomínky a nápady (včetně Vašich návrhů na nákupy dalších knih) adresujte prosím na e-mailovou adresu:

knihovna@soc.cas.cz, případně na tel. 210 310 567-9.

 

Vedoucí oddělení: 
Témata: 
bydlení
dějiny sociologie
důvěra/sociální koheze
ekonomie
elity
EU
gender
globalizace
historická sociologie
hodnotové orientace
identita
korupce
kriminalita
legitimita
média
město a vesnice
metodologie výzkumu
mezigenerační vztahy
mezilidské vztahy
migrace a mobilita
mzdy a příjmy
náboženství a religiozita
občanská společnost
péče
politika (a postoje k politice)
práce
regiony
rodičovství
rodina
sexualita
sociální kapitál
sociální nerovnosti
sociální politika
sociologická data
sociologie práva
sociologie vědy
spotřeba
transformace
věk a stárnutí
veřejná politika
veřejná správa
veřejné mínění
volby (a volební výzkumy)
vzdělání
zdraví
životní styl
životní úroveň