Socioekonomie bydlení

Členové a členky oddělení Socioekonomie bydlení se věnují základnímu i aplikovanému výzkumu z oblasti bydlení a bytové politiky. Při výzkumné činnosti kombinují metodologické postupy sociologie a ekonomie. Uplatňují inovativní přístupy experimentální a behaviorální ekonomie, ekonomické sociologie a ekonomie blahobytu. Analyzují trhy bydlení a jejich aktéry, ceny bydlení, postoje k bydlení, bytovou politiku a bytové systémy u nás i v zahraničí. Výsledkem jsou nejen publikace monografií a statí v domácích a zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech, ale i spolupráce při zavádění konkrétních nástrojů bytové politiky, tvorba cenových indexů a map a další aplikace v soukromé i veřejné sféře.

Oddělení informuje o svých aktivitách na webu seb.soc.cas.cz, kde také naleznete fulltextové verze článků.

Oddělení vydává recenzovaný časopis Critical Housing Analysis (ISSN 2336-2839, www.housing-critical.com)

Kontakt: tel.: +420 222 221 655, 210 310 225, e-mail: Martin.Lux@soc.cas.cz

Vybrané publikace

Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené odkazy

Připojené obrázky

Obrázky: 
Socioekonomie bydlení