Trvání projektu: 
2021 - 2023

Projekt směřuje k vytvoření první syntetické a důvěryhodné monografie věnované celým dějinám Církve československé (husitské), jedné z nejvýznamnějších moderních českých církví a současně nejspecifičtější v širším evropském kontextu. Prostřednictvím literárního a archivního výzkumu, sekundární analýzy sociologických dat a terénního výzkumu se projekt zaměří na tři hlavní oblasti: (1.) lokální a regionální církevní dějiny, (2.) sociální vliv a názory veřejnosti na církev, a (3.) vývoj “husitské” teologie a sociokulturního významu “husitů”. Teprve po provedení dílčích výzkumů “zdola”, zaměřených zejména na pozdější vývoj a transformace církve, budeme směřovat k formulaci obecnějších závěrů. Nehledě k národnímu charakteru předmětu výzkumu chceme významně přispět mezinárodním akademickým diskusím. V rámci projektu se budeme věnovat komparativním analýzám religiozity a státně-církevních vztahů, zapojení církví do veřejného prostoru a sociální sféry a vývoji teologie přinejmenším ve středoevropském kontextu.

Práce na projektu byla v roce 2021 nolens volens ovlivněna epidemickou a společenskou situací. Jediným pozitivem bylo usnadnění dálkového přístupu do českých i zahraničních knihoven, nakladatelských a časopiseckých databází apod., což bylo využito především pro studium novější zahraniční literatury. Naopak možnosti archivního i orálněhistorického výzkumu, ale i studia tištěných materiálů v knihovnách (z asi 350 knih a brožur potřebných k přípravě encyklopedie náboženských obcí jich bylo prostřednictvím vzdáleného přístupu dostupných 17) byly velkou část roku nulové nebo značně omezené. Za této situace jsme se věnovali především kontextuálnímu výzkumu a obecnějším tématům, zejména církevní účasti v kremačním hnutím a pohřebních obřadech (Nešpor 2021), kaplanské službě v nemocnicích (Beláňová 2022), ordinaci žen (Beláňová, submitovaný text) a sekundárním analýzám sociologických dat (Večerník, studie v přípravě). Z. R. Nešpor vedle toho ve spolupráci s externí členkou týmu, historičkou umění Blankou Altovou, začal pracovat na encyklopedii náboženských obcí CČS(H). Lockdown dále umožnil přípravu edice pozorování pražských bohoslužeb v šedesátých letech 20. století, původně neplánovaného "vedlejšího produktu" práce na projektu, který má ovšem širší církevně- a kulturněhistorický význam (v roce 2021 byla vydána její první část).

Témata: 
náboženství a religiozita
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 6, zobrazeno 1 - 6)

Nešpor, Zdeněk R.

The popularity and character of secular last rites in Czechoslovakia were admired by many other Communist countries in Central and Eastern Europe, at least in the 1950s and 1960s. The author questions this adulation through an analysis of the origins and development of secular funerals (and cremation) in the country, exposing its much earlier roots, misuse by the Communists and its dysfunctions following the fall of Communism. He maintains that there was a lack of ideological anchoring, i.e.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. (ed.)

This text provides an academic edition of the exceptional source representing (records from) observations of services in Prague Christian churches in the mid-1960s, supplemented with a contextualizing introduction and historical-religious footnotes by the editor.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Beláňová, Andrea

The article focuses on the understudied topic of contemporary hospital chaplaincy in the Czech Republic, its development, and the current issues this work is dealing with.

Téma:
náboženství a religiozita, péče
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. (ed.)
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kolář, Pavel
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek