Completed project

Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně

Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt se věnuje času a prostoru osob bez domova s ohledem na podmínky postsocialistického města. Jeho cílem je popsat charakteristiky, životní a časoprostorové trajektorie a každodenní život osob bez domova v kontextu dvou českých měst. Projekt je unikátní v několika ohledech. Jedná se o první komparativní výzkum bezdomovectví v ČR, který se zabývá vědci dosud opomíjenými tématy, např. specifickým časem a časováním aktivit bezdomovců. Díky tomu, že pracuje s lidmi bez domova napříč ustálenými kategoriemi, přináší nový pohled na dynamiku života v různých typech bezdomovectví. Ojedinělá je i kombinace výzkumných metod, které používá – jako jeden z mála v Evropě využívá empirického studia mobilit pomocí GPS trasování, využívá také v ČR dosud nepoužitou metodu dotazníkového šetření RDS (respondent driven sampling). Dotazníková šetření a hloubkové rozhovory jsou doplněny o etnografický přístup a photovoice. Při sběru dat je kladen velký důraz na participaci samotných lidí bez domova. Výsledkem projektu je mimo jiné vizuálně atraktivní soubor jedinečných dat o situaci lidí na ulici.

https://www.facebook.com/hobohemia.eu

http://hobohemia.eu/

Témata: 
bydlení
město a vesnice
regiony
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Vašát, Petr, Petr Gibas, Markéta Poláková

The article uses photovoice to explore the everyday geography of homelessness and its affective dimension. We focus on two aspects of the everyday geography captured by photovoice: (1) movement in space and (2) the performativity of heterotopic places. The aim is to understand how the research partners as actors (re)present and (re)construct their everyday geography by visual means and how they relate to it affectively (or otherwise).

Téma:
bydlení, gender, metodologie výzkumu, mezilidské vztahy, migrace a mobilita
Oddělení:
Lokální a regionální studia, Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
Bernard, Josef, Hana Daňková, Petr Vašát

Respondent-driven sampling (RDS) is a survey method for hidden populations and, as such, it offers a suitable approach for sampling the homeless. Surprisingly, the practical use of RDS in surveying homeless populations has only sporadically been described in the professional literature so far, and the specifics of using RDS for sampling this group have not been reflected in depth.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, sociální nerovnosti, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek