Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt se věnuje času a prostoru osob bez domova s ohledem na podmínky postsocialistického města. Jeho cílem je popsat charakteristiky, životní a časoprostorové trajektorie a každodenní život osob bez domova v kontextu dvou českých měst. Projekt je unikátní v několika ohledech. Jedná se o první komparativní výzkum bezdomovectví v ČR, který se zabývá vědci dosud opomíjenými tématy, např. specifickým časem a časováním aktivit bezdomovců. Díky tomu, že pracuje s lidmi bez domova napříč ustálenými kategoriemi, přináší nový pohled na dynamiku života v různých typech bezdomovectví. Ojedinělá je i kombinace výzkumných metod, které používá – jako jeden z mála v Evropě využívá empirického studia mobilit pomocí GPS trasování, využívá také v ČR dosud nepoužitou metodu dotazníkového šetření RDS (respondent driven sampling). Dotazníková šetření a hloubkové rozhovory jsou doplněny o etnografický přístup a photovoice. Při sběru dat je kladen velký důraz na participaci samotných lidí bez domova. Výsledkem projektu je mimo jiné vizuálně atraktivní soubor jedinečných dat o situaci lidí na ulici.

https://www.facebook.com/hobohemia.eu

http://hobohemia.eu/

Témata: 
bydlení
město a vesnice
regiony
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 11, zobrazeno 11 - 11)

Vašát, Petr

Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických doprovodných logik vznikajících na pomezí kultury ulice a určitých podmínek charakteristických pro českou společnost.

Téma:
bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, mezilidské vztahy, regiony, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná politika, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky