Trvání projektu: 
2020 - 2021

Projekt Horizontu 2020 CASPER bude analyzovat proveditelnost zavedení evropského systému ocenění / certifikace v oblasti genderové rovnosti se zaměřením na organizační úroveň. Na základě rozsáhlého posouzení dostupných systémů a potřeb v celé Evropě i mimo ni vypracujeme a vyhodnotíme tři možné scénáře, které připraví půdu pro realistický rámec pro zavedení ocenění / certifikaci v celé EU. Celkově sledujeme tři cíle:

  • Zmapovat a posoudit stávající systémy oceňování a certifikace v oblasti genderové rovnosti rovnost (a související systémy) a identifikovat stávající potřeby takového systému na evropské úrovni.
  • Navrhnout tři různé scénáře ocenění / certifikace a posoudit proveditelnost těchto scénářů plus čtvrtého scénáře nulové akce podle několika dimenzí (tři scénáře + scénář nečinnosti).
  • Připravit půdu pro úspěšné zavedení evropského systému ocenění / certifikace

CASPER používá vysoce participativní přístup. Odbornost je založena na síti 28+ národních odborníků a odbornic. V celé Evropě se předpokládá provedení minimálně 60+ rozhovorů se zúčastněnými stranami pro naše mapovací cvičení, 10 společných kokreačních seminářů pro vývoj alternativních scénářů ocenění / certifikace a druhé kolo rozhovorů a scénářů pro jejich validaci.

Zaměřujeme se na zkoumání certifikačních systémů, které skutečně posílí postavení evropských aktérů v oblasti genderové rovnosti.

Evropský systém ocenění/ certifikace se zaměřuje na organizační otázky genderové rovnosti. CASPER se zavazuje přistupovat k genderové rovnosti z intersekcionálního hlediska. Jakýkoli budoucí certifikační systém musí řešit genderovou rovnost ve vztahu k rase, třídě a zdravotnímu postižení.

Hlavní řešitel: 
European Science Foundation (ESF, France)
Oxford Brookes University (UK)
Yellow Window (Belgium)
Conoscenza e Innovazione (Italy)
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Spain)
Smart Venice, srl (Italy)
Joanneum Research Forschungsgesellschaft MBH (Austria)
Témata: 
gender
sociologie vědy
veřejná politika
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Připojené odkazy