Trvání projektu: 
2002 - 2004

V návaznosti na dosavadní výsledky výzkumného týmu Transformace sociální struktury, který předkládá návrh, je naléhavě nutno uskutečnit a zpracovat nový reprezentativní výzkum české národní i regionální elity ve všech třech jejích složkách (ekonomické, politicko-správní a kulturní), který by zachytil její geneticko-strukturální, kvalifikační a postojové jakož i funkcionální proměny a nové vývojové možnosti, jež vznikly od posledního šetření podobného druhu z roku 1994 a doplnil a upřesnil poznatky čerpané z výzkumů kvalitativních. Kromě vnitřních historických změn společnosti a vzniku nových funkcí, které má elita v současné etapě vrcholící transformace plnit, je dalším činitelem určujícím nezbytnost takového šetření probíhající restrukturace elity, vznik nových funkcí pro její působení a potřeba nové kvalifikace, jak se utvářejí v souvislosti se včleněním ČR do Evropské unie. Tomuto aspektu bude ve výzkumu věnována prvořadá pozornost.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Tuček, Milan a kol.

První část studie seznamuje s různými teoretickými přístupy, které v sociologii vymezují pojem elita, a následně pak s různými postupy, kterými je elita zkoumána. Druhá část předkládá faktograficky podložený rozbor vývoje politických a ekonomických elit za období posledních 15 let postsocialistické transformace České republiky a poslední část je věnována každodennosti současných ekonomických elit.

Téma:
ekonomie, elity, transformace
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Bayer, Ivo

Cílem studie je objasnit problémy spojené se zkoumáním elit. V první částí studie podává přehled teorií elit od 30. let 20. století , přičemž teorie rozděluje na funkcionalistická a na třídní pojetí. Ve druhé části analyzuje teoreticky problémy, které jsou spojeny s výzkumem elit. Zabývá se otázkou plurality elit, vztahem demokracie a elit a souvislostí mezi stratifikací společnosti a reprodukce elit.

Téma:
elity
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Machonin, Pavel, Milan Tuček, Petr Hartoš, Martin Nekola

První část studie seznamuje s různými teoretickými přístupy, které v sociologii vymezují pojem elita, a následně pak s různými postupy, kterými je elita zkoumána. Druhá část předkládá faktograficky podložený rozbor vývoje politických a ekonomických elit za období posledních 15 let postsocialistické transformace České republiky a poslední část je věnována každodennosti současných ekonomických elit.

Téma:
ekonomie, elity, politika (a postoje k politice), transformace
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tuček, Milan

První část studie seznamuje s různými teoretickými přístupy, které v sociologii vymezují pojem elita, a následně pak s různými postupy, kterými je elita zkoumána. Druhá část předkládá faktograficky podložený rozbor vývoje politických a ekonomických elit za období posledních 15 let postsocialistické transformace České republiky a poslední část je věnována každodennosti současných ekonomických elit.

Téma:
ekonomie, elity, transformace, životní úroveň
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii