Trvání projektu: 
2007 - 2008

Podmínkou efektivity sociálního výzkumu je sdílení datových zdrojů: 1) využitelnost dat zpravidla přesahuje rámec jednoho projektu, 2) řada výzkumů se neobejde bez kombinování více zdrojů dat a 3) propojováním databází vznikají nové datové zdroje. Veřejně přístupný centrální archiv sociálních dat je standardní zařízení infrastruktury sociálního výzkumu, které slouží tomuto účelu v oblasti zpřístupňování elektronických souborů primární dat z výzkumných šetření určených pro statistické zpracování.

Hlavním cílem projektu CESSDA přijatého v rámci plánu budování velkých evropských infrastruktur tzv. ESFRI Roadmap je vytvořit společný evropský systém datových služeb a zajistit přístup k datovým zdrojům pro sociálněvědní výzkum a podporu pro jejich využívání nehledě na lokaci dat a výzkumníků. Projekt má dvě fáze. CESSDA-PPP představuje přípravnou fázi. Konstrukční fáze je plánována na období 2010 - 2014.

Projekt je založen na zdokonalení současné sítě evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA do podoby distribuované infrastruktury propojující služby infrastruktur v jednotlivých zemích. Investice nesměřuje do budování fyzicky lokalizovaného zařízení, ale zejm. do technické realizace propojení (tj. vytvoření a zavedení společných standardů, software, middleware, propojování databází, jazykových tezaurů, nástrojů harmonizace klasifikací a dat atd.), do rozšíření kapacity a podpory méně rozvinutých datových organizací. Jedná se zejm. o následující oblasti:

jednotný evropský portál pro přístup k datům, jejich vyhledávání a zpřístupnění (one-stop-shop);
zvýšení kvality dat, software pro publikaci dat, propojování datových zdrojů, srovnatelnost a harmonizace dat, zahrnutí dat ze zdrojů i mimo současnou síť CESSDA;
dynamický systém propojující data, relevantní kontext znalostí a vědecké publikace;
rozšíření dokumentace dat a nastavení a zavedení kvalitativních standardů datových služeb.

 

Další participující organizace:

UK Data Archive, University of Essex (UKDA, Spojené království); Finnish Social Science Data Archive (FSD, Finsko), University of Tampere; National Centre for Social Research (EKKE, Řecko); Swiss information and data archive service for the social sciences (FORS, Švýcarsko); Social Studies Archive, Centre for Social Investigation (ARCES/CIS, Španělsko); TÁRKI (Maďarsko); Social Science Data Archive, University of Ljubljana (ADP, Slovinsko); Norwegian Social Science Data Services (NSD, Norsko); Romanian Social Data Archive, University of Bucharest (RODA, Rumunsko); Data Archive for Social Sciences, University of Milan (ADPSS, Itálie); German Social Science Infrastructure Services (GESIS, Německo); Danish Data Archives, Danish State Archives (DDA, Dánsko); National Centre for Scientific Research - Réseau Quetelet (CNRS-RQ, Francie); Data Archiving and Networked Services (DANS, Nizozemsko); Vienna Institute for Sociological Documentation and Methodology (WISDOM, Rakousko); Database Infrastructure Committee, Swedish Research Council (DISC, Švédsko)

 

Odkazy:

 

Řešitel české části: Jindřich Krejčí (Sociologický datový archiv SOÚ AV ČR, v.v.i.)
Mezinárodní koordinátor: Prof. Kevin Schürer (UK Data Archive, University of Essex, Spojené království)

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
mezinárodní projekt