Trvání projektu: 
2014 - 2018

Tým Sociologického ústavu poskytuje v rámci FRAnetu expertízu pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA).

Tým Sociologického ústavu pracuje ve složení: Tereza Stöckelová (řešitelka, v pozici senior expert), Edit Szénássy, Luca Otáhal, Hana Holubkovová a Daniela Bartáková.

Témata: 
důvěra/sociální koheze
gender
identita
migrace a mobilita
sociální nerovnosti
sociální politika
zdraví
Zadavatel: 
ostatní