Trvání projektu: 
2018 - 2026

Tým Sociologického ústavu poskytuje v rámci FRANETu expertizu pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA).

Tým Sociologického ústavu pracuje ve složení: Tereza Stöckelová (řešitelka, v pozici senior expert), Edit Szénássy, Zsófia Folk, Dominik Andreska, Zuzana Andreska, Michal Pavlásek, Eliška Hronová a Linda Sokačová

Témata: 
důvěra/sociální koheze
gender
identita
migrace a mobilita
sociální nerovnosti
sociální politika
zdraví
Zadavatel: 
ostatní