Completed project

Digitalizace základních oborových encyklopedií české sociologie

Trvání projektu: 
2017 - 2018

Cílem projektu byla digitalizace základních oborových encyklopedií české sociologie a jejich zpřístupnění prostřednictvím internetové Sociologické encyklopedie, která by jednak usnadnila veřejný přístup k těmto dílům, jednak prohloubila lexikografické a vyhledávací možnosti prostřednictvím elektronického vydání; současně došlo k nezbytným souvisejícím historickým výzkumům.

V první fázi projektu (2017) došlo k digitalizaci Velkého sociologického slovníku (1996) v rozsahu 1458 tisk. stran, úpravě existující elektronické sazby Slovníku českých sociologů (2013) v rozsahu 467 stran, a vytvoření zcela nového Slovníku institucionálního zázemí české sociologie v rozsahu 171 tis. stran. Tyto slovníky byly vzájemně propojeny a prezentovány prostřednictvím platformy enkcyklopedie.soc.cas.cz, prozatím ve zkušebním provozu. Encyklopedie přitom obsahovala více než 4500 hesel (1,3 mil. slov) a 22 tis. odkazů. Dále byla provedena první část výzkumu české sociologické encyklopedistiky, nad rámec projektu prezentována prostřednictvím stejnojmenné brožury v edici VKN, a Sociologický ústav rovněž nad rámec projektu tiskem vydal Slovník institucionálního zázemí.

Úspěch první fáze a vysoký zájem uživatelů (průměrně 5-10 tis. individuálních uživatelů měsíčně, v exponovaných měcících přes 12 tis. uživatelů) vedl v roce 2018 k pokračování práce na projektu. Sociologická encyklopedie byla převedena ze zkušebního do standardního provozu, byly doplněny navigační struktury a vyhledávání. Dále došlo k autorské aktualizaci Velkého sociologického slovníku, vložení historického Malého sociologického slovníku (1970) v rozsahu 615 tisk. stran a vložení Knižní bibliografie české sociologie (2010) v rozsahu 232 stran, která byla současně aktualizována k roku 2017. O vložení knižní bibliografie, k němuž došlo nad rámec původně zamýslených prací, bylo rozhodnuto kvůli malému rozsahu aktualizací Velkého sociologického slovníku - většina jeho (žijících) autorů na původně zamýšlené doplňky svých hesel nakonec rezignovala. V rámci projketu byla dále provedena druhá část výzkumu české sociologické encyklopedistiky, včetně pokusu o autorské určení nuceně anonymizovaných hesel Malého sociologického slovníku.

Na projektu se vedle jeho řešitele výraznou měrou podíleli externisté Mgr. Olga Vodáková (lexikografické a odborné korektorské práce) a Ing. Jan Dvořák PhD. (vytvoření elektronických informačních zdrojů a jejich navigačních struktur).

Projekt probíhal v rámci programu Strategie AV21, v programu Ostrovy spolehlivého poznání: Encyklopedická báze digitálního věku.

Po dokončení druhé fáze projektu (2018), jíž byla Sociologická encyklopedie dohotovena a předána uživatelům, se řešitel rozhodl práci na tomto projektu prozatím ukončit a o další podporu nežádat. Digitalizace dalších historických či nově vznikajících sociologických encyklopedií, jejich vzájemné propojování a návaznost na další česká encyklopedická díla, stejně jako časem nezbytné aktualizace, jsou samozřejmě možné a zřejmě budou i žádané. V takovém případě bude jistě možné práci na projetu obnovit, dříve však bude vhodné vyčkat na ohlasy provozu stávající Sociologické encyklopedie a další požadavky a zájmy ze strany uživatelů.

Témata: 
sociologická teorie
Zadavatel: 
interní projekt
Oddělení: 

Připojené odkazy