Completed project

Ekologická infrastruktura krajiny, program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, Strategie AV21

Trvání projektu: 
2018

Cílem projektu je iniciovat, koordinovat a zhotovit podklad pro tvorbu základního dokumentu „Politika krajiny ČR“ představujícího vyjádření všeobecných zásad, strategií, které umožňuje přijetí specifických opatření, zaměřených na ochranu, správu a plánování ekologické infrastruktury krajiny. Cílem sociologické části projektu bude, prostřednictvím analýzy dat z hloubkových rozhovorů se zástupci spolků, analyzovat jejich strategie, metody, formy spolupráce s ostatními institucemi, i to, jak se daří naplňovat cíle, se kterými do procesů plánování a péče o krajinu vstupují. V prostoru občanské společnosti bychom takto chtěli identifikovat úspěšné strategie prosazování trvale udržitelných způsobů využívání krajiny.

Hlavní řešitel: 
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
občanská společnost
životní prostředí
Zadavatel: 
ostatní